Welkom op de website van de Tim Foundation en het Golfen voor Tim event

Over de Tim Foundation

De Tim Foundation steunt het onderzoek naar een medicijn tegen energieziekten.

De Tim Foundation is vernoemd naar Tim Polderman (op 3 maart 2019 overleden op 17-jarige leeftijd) die een energieziekte (ziekte van Leigh) had. Hij kon daarom lichamelijk bijna niets, terwijl hij verstandelijk wel 100% was.

Reden voor Tim zijn ouders om de Tim Foundation op te richten.

Cheque 2019/2020

Op 5 november 2019 werd door Andre en Nancy Polderman samen met Jos van Wamel namens de Tim Foundation een cheque van €150.000,- namens de Tim Foundation overhandigd aan Professor Jan Smeitink. Het bedrag zal volledig ten goede komen aan de eerste studie/trial bij kinderen die in het Radboudumc zal worden uitgevoerd voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

2020 bijdrage aan het onderzoek

Ook dit jaar mogen we weer samen met stichting Ride4Kids en Join4Energy een mooie donatie van €300.000,- doen aan Khondrion voor ontwikkeling van een potentieel medicijn tegen energiestofwisselingsziekten. De Tim Foundation heeft ondanks het niet doorgaan van het Golfen voor Tim event 2020 door Corona toch nog €50.000,- kunnen bijdragen. Dit hadden we zonder jullie niet kunnen doen, daarom bedanken wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit mogelijk te maken.

Cheque 2021/2022

Op 7 december 2021 werd door Nancy Polderman en Jos van Wamel een cheque van €100.000,- namens de Tim Foundation overhandigd aan Professor Jan Smeitink. Het bedrag zal worden gebruikt voor de verschillende onderzoeken naar de werkzaamheid van het middel Sonlicromanol, het beoogde medicijn.

2e benefietdiner Tim Foundation bij restaurant Meraqi

Bij restaurant Meraqi werd dinsdag 10 maart 2020 het benefietdiner voor de Tim Foundation gehouden.

Na een kort woordje van de moeder van Tim, naar wie de stichting vernoemd is, over de ernst van de ziekte en de noodzaak voor een medicijn voor kinderen met een (nog) niet te genezen energiestofwisselingsziekte, kwam de avond op gang. De aanwezigen genoten van een smakelijk diner. Gastheer Stan van den Dobbelsteen werd onverwacht benoemd tot veilingmeester, en liet diverse kavels de revue passeren. In totaal werd een bedrag van ruim 15.000 euro bijeengebracht. Deze opbrengst is tot stand gekomen door een groot aantal deelnemers, sponsoren, de medewerkers van Meraqi (die deze avond voor het goede doel hebben gewerkt) en een aantal vrijwilligers.

Ook werd tijdens het diner bekendgemaakt dat team Meraqi het dessert van chocolademousse, het lievelingstoetje van Tim, omgezet heeft naar Chocolate Heaven. Vanaf 16 maart staat dit dessert op de nieuwe kaart van Meraqi. Van ieder dessert gaat in 2020 1 euro naar de Tim Foundation.

2022 bijdrage aan het onderzoek

De stichtingen Ride4Kids, Tim Foundation en Join4Energy hebben recent besloten voor het jaar 2022 opnieuw een grote bijdrage te doen aan het onderzoek van Khondrion naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten. In een recent overleg heeft professor Smeitink de drie betrokken stichtingen op de hoogte gesteld van de vorderingen in het onderzoek. Mede dankzij de gedreven inzet van professor Smeitink en zijn team lopen er nu verschillende onderzoeken naar de werkzaamheid van het middel Sonlicromanol, het beoogde medicijn. De berichten geven reden tot hoop, maar er moet nog erg veel werk verzet worden (waar nog de nodige fondsen voor nodig zijn) voordat het middel echt beschikbaar komt voor patiënten. Vanuit de lopende onderzoeken wordt verwacht dat er volgend jaar belangrijke resultaten bekend zullen worden die medebepalend zijn voor de kans op succes voor het medicijn.

De bijdragen van de drie stichtingen zijn zeer essentieel om volgend jaar de noodzakelijke stappen in het onderzoek te kunnen blijven zetten. Vandaar dat besloten is om een bijdrage te verstrekken van in totaal €450.000. De Tim Foundation heeft €100.000,- mogen bijdragen.

De stichtingen zijn professor Smeitink en zijn team dankbaar voor de tomeloze inzet en gedrevenheid. Ook alle dank aan iedereen die in deze lastige tijden bijgedragen heeft aan het bij elkaar brengen van middelen, waardoor deze bijdrage mogelijk is geworden.

Test medicijn bij kinderen

Jan Smeitink en zijn team hebben op 21 april 2021 het fijne nieuws aangekondigd dat er een trial met 24 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar zal starten om het potentieel medicijn tegen energiestofwisselingsziekten Sonlicromanol te testen. De looptijd van de trial is 6 maanden en in die tijd zal het effect van Sonlicromanol op de motorische functies van de deelnemende patientjes worden bekeken. De Tim Foundation heeft mede bijdragen tot deze trial en is trots op en verheugd met de voortgang van het medicijnonderzoek.

Golfdag 2021 – €85.248,-

Golfdag 2020 – Geannuleerd

Golfdag 2019 – €135.836,-

Golfdag 2018 – €108.250,-

Golfdag 2017 – €101.900,-

Golfdag 2016 – €81.960,-